Ny sökning
BI1366

Växtskydd och mikrobiologi

Kursen utvecklar vidare dina kunskaper om växtskydd. Du lär dig om planering av växtskydd mot olika skadegörare från förebyggande till bekämpande åtgärder. Du tränar tolkning av skador på olika typer av trädgårdsväxter, och får testa provtagnings- och analysmetoder i mikrobiologi. Du får fördjupad förståelse för mikroorganismernas betydelse som skadegörare och framför allt, som nyttoorganismer. Olika aktörer inom växtskydd i Sverige lyftas upp under kursen, särskilt med tanke på rådgivning. Examinationen består av övningar, seminarier och skriftliga uppgifter. Målgruppen för kursen är trädgårdsingenjör: odling årskurs tre, men kursen är även fristående.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1366

Läsåret 2023/2024

Växtskydd och mikrobiologi (BI1366-40111)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Växtskydd och mikrobiologi (BI1366-40145)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Växtskydd och mikrobiologi (BI1366-40069)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Växtskydd och mikrobiologi (BI1366-40056)

2021-03-24 - 2021-06-06

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista 2024

Vetenskapliga artiklar, rapporter och annat material som kommer att finnas på Canvas och som används i samband med uppgifter ingår som kurslitteratur.

Mikrobiologi – obligatorisk litteratur

Thougaard, Varlund, Møller Madsen (2007) **Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer.**Studentlitteratur. ISBN 9789144006567

ELLER

Thougaard, Møller Madsen, Munch, Kamuk (2023) Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer. Studentlitteratur. ISBN 9789144160368

Växtskydd – referenslitteratur

Agrios (2005) Plant Pathology. 5th ed. Academic Press. (tillgänglig on-line genom SLU-biblioteket)

Andersson (2018) Nematoder som växtskadegörare. Atremi AB. ISBN 978-91-7527-214-6

Buczacki & Harris (2014) **Collins Pests, Diseases and Disorders of Garden Plants. **4th ed, Harper Collins

Gullan, Cranston (2014) The Insects – an outline of entomology. 5th ed. Wiley-Blackwell.

Jordbruksverketwww.jordbruksverket.se

Koppert Biological systems (2017)Knowing and recognizing – The grower’s guide to biological crop protection. ISBN 9789082756708

Lundin & Friberg (2022) Odlingssystem med hållbart växtskydd. (tillgänglig i SLU:s öppet arkiv Epsilon)

Nilsson (red.) (2014) **Växtskyddets grunder. **(tillgänglig i SLU:s öppet arkiv Epsilon)

Pettersson, Åkesson(2011)** Trädgårdens växtskydd.** Natur & kultur. ISBN 978-91-27-13070-8

Sundgren (2023) Säker bekämpning i lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Natur & Kultur. ISBN 9789127185999

Tronsmo m.fl. (2020) Plant Pathology and Plant Diseases. CABI Publishing. ISBN 9781789243178

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi Biologi
Kurskod: BI1366 Anmälningskod: SLU-40009 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%