Ny sökning
BI1367

Växtförädling och växtfysiologi

Vid föreläsningar, laborationer, gruppdiskussioner och seminarier behandlas följande delar: • allmän och molekylär växtgenetik • förädlingsprincip och traditionella förädlingsmetoder och deras tillämpningar • viktiga moderna förädlingsmetoder så som genteknik inklusive genomredigering, DNA-markörer och genomselektion och deras potentiella tillämpningar • etiska aspekter relaterade till växtförädling • fotosyntes med fokus på miljöfaktorer som påverkar processen • växthormoner och deras funktioner på molekylär nivå • embryogenes, skott- och rotbildning samt fruktutveckling • blombildning och faktorer som styr processen • stressfysiologi • mikroförökning • laborationer, innefattande DNA extraktion och PCR, bakterietransformation, mikroförökning med fokus på skott- och rotbildning, växthormonsinverkan på tillväxt- och utvecklingsprocesser
Moment i kursen är föreläsningar, laborationer eller övningar, seminarier, och schemalagda studiebesök. Schemalagda kursintroduktion, laborationer, gruppdiskussioner, studiebesök och seminarier har obligatorisk närvaro.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1367

Läsåret 2023/2024

Växtförädling och växtfysiologi (BI1367-20125)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Växtförädling och växtfysiologi (BI1367-20006)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Växtförädling och växtfysiologi (BI1367-20080)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Växtförädling och växtfysiologi (BI1367-20076)

2020-11-02 - 2021-01-17

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Principles of Plant Genetics and Breeding
G. Acquaah

978-1119626329

Plant Physiology And Development**
Taiz L., Zeiger E., Moller I.M., Murphy A.
978-1-60535-255-8 **

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi Biologi
Kurskod: BI1367 Anmälningskod: SLU-20007 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%