Ny sökning
BI1378

Skoglig naturvårdsbiologi

Kursen behandlar ämnet bevarandebiologi (naturvårdsbiologi) med fokus på dess tillämpning i skogslandskap. Undervisningen består av en blandning av självstudier och olika undervisningsaktiviteter: föreläsningar, litteraturseminarier, projekt, exkusioner och övningar.


Kursen består av flera delar: Naturliga och mänskliga störningsregimer, Skogens biologiska mångfald och hur man mäter den, Naturvårdsåtgärder i skogen, Viktiga ekologiska begrepp i bevarandebiologin, Bevarandeåtgärder för enskilda arter, Globala förändringar, Naturvården i ett samhälleligt sammanhang samt Multifunktionella skogar och urban ekologi. Varje del består såväl av föreläsningar som minst en annan undervisningsform (t.ex. litteraturseminarier, projekt och övningar). Litteraturseminarier är viktiga för att fördjupa ämneskunskap och vetenskapligt tänkande.


Kursen ges som distanskurs. Litteraturseminarier, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, exkursioner och skriftlig tentamen är obligatoriska.


Information från kursledaren

Most welcome to the course in Forest Conservation Biology!

The course is a distance course, but with one mandatory physical meeting. We will meet in Uppsala for two full days of excursions 9-10 November. Please book these dates in you calendar already now!

The distance teaching consists of several types of acivities, including:

1) Literature seminars, discussions and exercises, where you meet teachers and fellow students online at a specified time, through Zoom.

2) Recorded lectures that you can follow when it suits you, but often there is also a scheduled follow-up discussion session

3) Assignments where you work independently or in small groups, and hand in before a given deadline.

Please note that some of the scheduled ("live") activites are mandatory!

If you have any questions regarding the course, please do not hesitate to contact me.

/Erik Öckinger

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1378-20046 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1378

Läsåret 2023/2024

Skoglig naturvårdsbiologi (BI1378-30088)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Skoglig naturvårdsbiologi (BI1378-30165)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Skoglig naturvårdsbiologi (BI1378-20115)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Skoglig naturvårdsbiologi (BI1378-30027)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Skoglig naturvårdsbiologi (BI1378-30289)

2021-01-18 - 2021-06-06

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

**Literature list – Forest Conservation Biology 2023
**

Sodhi & Ehrlich 2010. Conservation Biology for all, (Oxford University Press), available online at: 
https://conbio.org/publications/free-textbook

Forest conservation biology in society

Sodhi & Ehrlich Chapter 1-2

Hortal, J. et al. (2015) Seven shortfalls that beset large-scale knowledge of biodiversity. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 46: 523-549.

Ecological concepts

Sodhi & Ehrlich Chapter 10

Conservation Genetics

Groom, M.J. et al. (2005) Chapter 11 Conservation genetics: the use and importance of genetic information. In: Principles of Conservation Biology. 3rd ed. Pp. 375-415.

Supple, M.A. & Shapiro, B. (2018) Conservation of biodiversity in the genomics era. Genome Biology 19:131.

Landscape planning, extinction debts and colonisation credits

Sodhi & Ehrlich Chapter 5

Jackson, S.T. & Sax, D.F. (2010) Balancing biodiversity in a changing environment: extinction debt, immigration credit and species turnover. TREE 25: 153-160.

Kuussaari, M. et al. (2009). Extinction debt: a challenge for biodiversity conservation. TREE 24:564-571.

Metapopulation ecology

Hanski, I. & Gaggiotti. O.E. (2004). Metapopulation biology: past, present, and future. In: Ecology, genetics, and evoluation of metapopulations. Pp. 3-22.

Population viability analysis

Ranius, T. A population viability analysis of a beetles inhabiting hollow trees

Indicators and other surrogate tools

Butchart, S.H.M. et al. (2010) Global biodiversity: indicators of recent declines. Science 328: 1164-1168.

Disturbances and conservation values in boreal and nemoral forests

Kuuluvainen, T. (2002) Natural variability of forests as a reference for restoring and managing biological diversity in boreal Fennoscandia. Silva Fennica 36: 97-125.

Ramberg, E. et al. (2018) Coordination through databases can improve pre-scribed burning as a conservation tool to promote forest biodiversity. Ambio 47: 298–306

Nilsson, S.G. et al. (2008) Biodiversity and sustainable forestry in changing landscapes – principles and southern Sweden as an example. Journal of Sustainable Forestry 21: 11–43.

Non-native species
Sodhi & Ehrlich Chapter 7

Climate change and biodiversity

Sodhi & Ehrlich Chapter 8

Felton, A. 2016. How climate change adaptation and mitigation strategies can threaten or enhance the biodiversity of production forests: Insights from Sweden. Biological Conservation 194: 11-20.

Ranius, T. et al. 2023. Protected area designation and management in a world of climate change: A review of recommendations. Ambio 52: 68-80.

Large herbivores

Edenius, L., Bergman, M., Ericsson, G. & Danell, K. 2002. The role of moose as a disturbance factor in managed boreal forests. Silva Fennica 36: 57-67.

Forestry and biodiversity conservation

Felton, A. et al. 2020. Keeping pace with forestry: Multi-scale conservation in a changing production forest matrix. Ambio 49: 1050-1064.

FAO 2018. Forest Policy – Basic knowledge.

Restoration and rewilding

Bullock, J.M. et al. 2011. Restoration of ecosystem services and biodiversity: conflicts and opportunities. TREE 26: 542-549.

Nogues-Bravo, D. et al. 2016. Rewilding is the new Pandora’s box in conservation. Current Biology Magazine 26: R87-R91

Seddon, P.J. et al. 2014. Reversing defaunation: Restoring species in a changing world. Science 345: 406-412.

Cost-effectiveness

Schröter, M. et al. (2014) Ecosystem services and opportunity costs shift spatial priorities for conserving forest biodiversity. PLOSOne 9:e112557

Urban ecology

Fay, N. & Butler, J. (2017) Chapter 33. Conservation of ancient and other veteran trees. Routledge handbook of urban forestry.

Duinker, P.N. et al. (2017) Chapter 34. Urban woodlands and their management. Routledge handbook of urban forestry.

Sodhi & Ehrlich Chapter 13.7, P. 253.

Literature seminar articles

Vellend et al. 2006. Extinction debt of forest plants persist for more than a century following habitat fragmentation. Ecology 87: 542-548.

Jonason et al. 2014. Vegetation in clear‐cuts depends on previous land use: a century‐old grassland legacy. Ecology & Evolution 4: 4287-4295.

Groves et al. 2012. Incorporating climate change into systematic conservation planning. Biodiversity & Conservation 21: 1651-1671.

Warren et al. 2018. The projected effect on insects, vertebrates, and plants of limiting global warming to 1.5°C rather than 2°C. Science 360: 791-795.

Simonsson et al. 2016. Conservation values of certified-driven voluntary forest set-asides. Forest Ecology and Management 375:249-258.

Sverdrup-Thygeson et al. 2014. Spatial and temporal scales relevant for conservation of dead-wood associated species: current status and perspectives. Biodiversity Conservation 23:513-535.

Felton A. et al. 2020. Keeping pace with forestry: Multi-scale conservation in a changing production forest matrix. Ambio 49: 1050–1064

Nieminen 2020. No evidence of systematic pre-emptive loggings after notifying landowners of their lands’ conservation potential. Ambio (2020): 1-10.

Sidemo-Holm et al. 2022. Urbanization causes biotic homogenization of woodland bird communities at multiple spatial scales. Global Change Biology 28: 6152-6164.

Sjöman et al. 2016. Diversification of the urban forest – Can we afford to exclude exotic tree species? Urban Forestry & Urban Greening 18: 237-241.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: BI1378 Anmälningskod: SLU-20046 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%