Ny sökning
BI1384

Animalieproduktionens driftledning och system

Kursen ska ge kunskaper kring moderna system inom animalieproduktion och relaterade aspekter som bidrar till framgångsrik produktion: driftledning och hållbar utveckling, hög standard när det gäller djurens hälsa, välfärd och stallmiljö, effektiv kommunikation med olika aktörer inblandade i produktionen (myndigheter, rådgivare, veterinärer och olika företag). En viktig del i kursen baseras runt kritisk tänkande och möjlighet att skaffa helhetsperspektiv av det moderna lantbruket samt utmaningar som kan komma i framtiden.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1384-10347 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1384

Läsåret 2022/2023

Animalieproduktionens driftledning och system (BI1384-10049)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Animalieproduktionens driftledning och system (BI1384-10185)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1384 Anmälningskod: SLU-10347 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%