Ny sökning
BI1389

Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i biokemi och molekylär cellbiologi, mikrobiologi och immunologi som behövs för fortsatta studier i biologi. Kursen syftar även till att integrera de olika ämnesområdena biokemi, cellbiologi, mikrobiologi och immunologi samt ge en övergripande förståelse för systembiologi.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1389-30003 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1389

Läsåret 2022/2023

Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi (BI1389-40093)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi (BI1389-40001)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Cellbiologi och biokemi

  • Essential Cell Biology Författare: Alberts et al. **ISBN:**9781324033394 Kommentar: Den senast upplagan är den 6:e, 2023 av W. W. Norton & Company, Den 5:e upplagan, 2019, ISBN: 9780393680393, går också bra.
  • Biochemistry (Kompletterande, ej nödvändig) Författare: Abali et al ISBN: ISBN9781975155117 Kommentar: Mycket bra biokemibok särskilt metabolismdelen från J.B. Lippincott Williams and Wilkins Company, Philadelphia. Den senast är den 8:e upplagan men den 7:e upplagan från 2017 av Ferrier går också bra.

Mikrobiologi och immunologi

  • Veterinary Microbiology and Microbial Disease Författare: Quinn P.J., Markey B.K., Leonard F.C., Hartigan P., Fanning S. 2011. 2.ed. Wiley-Blackwell, US. 928 sidor. ISBN 9781405158237.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1389 Anmälningskod: SLU-30003 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%