Ny sökning
BI1394

Grundläggande ekologi

Ekologin behandlar organismers samspel med varandra och sin omgivning, och är viktig för hållbarheten i verksamheter som påverkar vår levande miljö. Söker du en grundläggande förståelse av ekologi, med ett hållbarhetsperspektiv inom gröna näringar? Vi kombinerar litteraturstudier med aktivt lärande för att ge en övergripande beskrivning av ekologiska processer i naturen, och hur de interagerar med våra produktionsekosystem. Kursen ges på engelska.Ekologisk kunskap är en viktig del av globala utvecklingsmål såväl som svenska miljömål, för att förstå hur bevarande av naturmiljöer och biologisk mångfald hänger ihop med livsmedelsförsörjning och hållbar konsumtion. Genom föreläsningar och seminarier, exkursioner och övningar, samt litteraturprojekt med presentationer, ger vi en översikt över grundläggande och praktiska aspekter av ekologi för att belysa dessa frågor.Kursen tar upp grundläggande begrepp och förklaringsmodeller inom ekologin och beskriver vilka drivkrafter som formar organismer och påverkar deras överlevnad i ett samspel med andra organismer och med miljön. Exempel från naturliga ekosystem och människoskapade produktionsekosystem demonstrerar hur våra gröna näringar påverkar förutsättningarna för den biologiska mångfalden och hållbart nyttjande av naturresurser.Kursen samläses med första hälften av BI1397 Grundläggande och tillämpad ekologi, som i sin senare hälft fokuserar på ytterligare fördjupningar och tillämpningar av ekologisk teori på specifika

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1394

Läsåret 2023/2024

Grundläggande ekologi (BI1394-10268)

2023-08-28 - 2023-09-27

Läsåret 2022/2023

Grundläggande ekologi (BI1394-10316)

2022-08-29 - 2022-09-28

Läsåret 2021/2022

Grundläggande ekologi (BI1394-10157)

2021-08-30 - 2021-09-29

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Smith & Smith 2015 Elements of Ecology, Global Edition (9th edition)

https://www.adlibris.com/se/bok/elements-of-ecology-global-edition-9781292077406

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1394 Anmälningskod: SLU-10006 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%