Ny sökning
BI1395

Postharvest – biologi och teknologi

Kursen handlar om hur olika faktorer påverkar kvalitet av trädgårdsprodukter efter skörd. Hur man kan behålla kvalitet efter skörd, reducera förluster samt minska matsvinn i alla led är viktiga delar. Kursen ger fördjupad förståelse av fysiologi, hantering och teknologi för efterskördsperioden av trädgårdsprodukter, från skörd till konsumtion.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1395

Läsåret 2023/2024

Postharvest – biologi och teknologi (BI1395-30231)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Postharvest – biologi och teknologi (BI1395-30288)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Postharvest – biologi och teknologi (BI1395-30146)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1395 Anmälningskod: SLU-30008 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%