Ny sökning
BI1399

Ekologi och miljövetenskap

Kursen avser att med utgångspunkt från ekologisk och biologisk kunskap ge förståelse för hur mänskligt nyttjande av naturresurser påverkar naturliga system i ett lokalt såväl som globalt perspektiv. Under kursen studeras ekologi på organism-, populations- och ekosystemnivå och hur mänskligt utnyttjande av naturresurser påverkar ekologiska system. Kursen behandlar också aktuella miljöproblem på lokal och global nivå.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1399-30365 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1399

Läsåret 2022/2023

Ekologi och miljövetenskap (BI1399-30095)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Ekologi och miljövetenskap (BI1399-30183)

2022-01-17 - 2022-02-17

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Ecology Fifth edition
Länk: https://www.adlibris.com/se/bok/ecology-9781605359281
Författare: Bowman,W.D., and Hacker, S.D.
ISBN: 9781605359281

Kommentar: Det går även bra att använda även fjärde upplagan. Vi kommer att lägga ut läshänvisningar för båda upplagorna av boken på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Miljövetenskap Biologi Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1399 Anmälningskod: SLU-30365 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%