Ny sökning
BI1405

Hortikulturell produktionsfysiologi

Detta är en kurs där du får chansen att gå på djupet när det gäller hur växter produceras och hur resultatet kan påverkas. Vad händer växtfysiologiskt när en tillväxtfaktor ändras?Stress är centralt vid all typ av växtproduktion. Ofta är det viktigt att kunna undvika stress och optimera tillväxten – men nästan lika vanligt är det att med hjälp av styrning av olika tillväxtfaktorer påverka plantans tillväxt med hjälp av medveten stress. Oavsett vilket är det viktig att förstå vad det är som händer i växten, hur detta kan mätas och utvärderas samt kunna väga för- och nackdelar när ett odlingssystem för en viss växt ska utformas. Allt detta tas upp i denna kurs.Kursen är upplagd så att du får ägna ungefär halva tiden åt att skriva ett fördjupande arbete om en viss kulturväxt som du är extra intresserad av. Andra halvan av kursen ägnas parallellt åt föreläsningar, övningar och exkursioner som fördjupar och stöttar de individuella arbetena. Kursen avslutas med ett seminarium där du får hålla en kortare föreläsning och redovisa din gröda – men framförallt får ta del av alla dina kurskamraters fördjupningsarbeten.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1405

Läsåret 2023/2024

Hortikulturell produktionsfysiologi (BI1405-40077)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Hortikulturell produktionsfysiologi (BI1405-40085)

2023-03-22 - 2023-06-04

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Literature BI1405, Horticultural Production Physiology

Spring 2023

Course organizer: Lars Mogren

Literature

Background literature (used in BI1309, Horticultural Systems and Future Challenges)

Recommended literature:

  • Plant Physiology and Development, 6th ed. 2015, Taiz, L., Zeiger, E., Moller, I.M. & Murphy, A. Sinauer Associates Inc., USA. ISBN 978-1-60535-326-5

  • Physiological Plant Ecology, 4th ed. 2003, Larcher, W. Springer-Verlag, Germany. ISBN: 3-540-43516-6

  • Principles of Horticultural Physiology, 1st ed. 2013, Duner, E. CABI, UK. ISBN: 978 1 78064 025 9

Additional literature will be provided in connection to lectures.

Additional literature will be used by each individual for their written Major project.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Horticultural Science - Master's Programme Hortonomprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1405 Anmälningskod: SLU-40033 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%