Ny sökning
BI1408

Zoosystematik och anatomi

Kursen ger grundläggande kunskaper om hela djurrikets systematik, och mer specifikt husdjurens anatomi.

Information från kursledaren

Hej och välkomna till kursen i Zoosystematik och anatomi!

Kursen kommer att vara uppdelad i två delar, den första zoosystematikdelen ansvarar Maria och Jens för. Den andra anatomidelen ansvarar Sara och Anna för. Varje del examineras var för sig.

Canvas kommer att öppna under de närmaste veckorna.

All kurslitteratur inom zoosystematikdeln kommer att finnas på Canvas. Dessutom kommer länkar till inspelade föreläsningsmoment att ingå som material i kursen.

Anatomidelen är till stor del praktisk och kräver att man deltar vid dissektioner och övningar.

Om man har frågor kontakt Maria Andersson som är huvudkursansvarig på epost maria.andersson@slu.se

mvh Maria, Jens, Sara och Anna.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1408-10038 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1408

Läsåret 2022/2023

Zoosystematik och anatomi (BI1408-10161)

2022-09-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Zoosystematikdelen kommer att innehålla en del vetenskaplig litteratur men ingen specifik kurslitteratur.

Anatomidelen använder ett kompendie som studenter kan köpa i receptionen i Ulls Hus vid kursstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1408 Anmälningskod: SLU-10038 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%