Ny sökning
BI1411

Djurens utfodring

Kursen syftar till att ge en översikt över utfodringens betydelse för hälsa och välfärd hos olika djurslag

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2024-02-28

Andra kursvärderingar för BI1411

Läsåret 2022/2023

Djurens utfodring (BI1411-30216)

2023-01-16 - 2023-02-15

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Animal Nutrition Science

Länk:https://www.cabidigitallibrary.org/doi/book/10.1079/9781845934125.0000

Författare: McL Dryden

Kommentar: Kurssamlingen Ultuna biblioteket

**Canine and Feline Nutrition **

Länk:https://www.sciencedirect.com/book/9780323066198/canine-and-feline-nutrition#book-description
Författare: Case, Daristotle, Hayek, Raasch 
Kommentar: Js Ref Smådjur

**Utfodringsrekommendationer till häst **
Länk:https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/publikationer/utfodringsrekommendationer-for-hast_2013_rapport_289.pdf

Wild mammals in captivity - principles and techniques.

Pp 107-148: Part Two: Nutrition 
Författare: Kleiman Devra, G. et al, 1996. 
ISBN: 0-226-44003-6 
Kommentar: Js 2 ex (1 ex ref, etologi). Ultuna 1 ex. Finns på canvas

Övrig litteratur som kommer att användas i kursen är en samling av bokkapitel, kompendier och andra pdf-filer som kommer att finnas tillängliga på Canvas i digital form.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: BI1411 Anmälningskod: SLU-30025 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%