Ny sökning
BI1415

Ekologisk zoologi och entomologi

Genom föreläsningar samt obligatoriska övningar och laborationer ger kursen grundläggande kunskaper i terrester och akvatisk zoologi, inklusive djurvärldens olika livsformer, djurens morfologi, systematik, evolution, deras anpassningar till omvärlden och livsfunktioner. Zoofysiologi med fysiologiska processer behandlas. En central aspekt är djurens betydelse för, och påverkan på, skogsekosystem. Här läggs särskild tonvikt på bevarande/ekologisk restaurering och skogens hälsa i relation till insektsangrepp och betesskador. Metodik för inventering och övervakning av djurpopulationer samt naturvårdande skötsel för att gynna djur behandlas.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1415

Läsåret 2023/2024

Ekologisk zoologi och entomologi (BI1415-40060)

2024-04-26 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Ekologisk zoologi och entomologi (BI1415-40063)

2023-04-28 - 2023-06-04

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: BI1415 Anmälningskod: SLU-40079 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%