Ny sökning
BI1416

Skogsskötsel och naturvårdsbiologi

Föreläsningar, övningar, seminarier och självstudier används för att ge en bred och fördjupad inblick i anläggning, skötsel och nyttjande av skog och skogsmark som en resurs för olika värden och mål. Detta ger också kunskap om naturvårdsaspekter inom ekologi (populations-, samhälls- och landskapsekologi och ekologisk genetik), och om svensk markanvändningshistoria och människans påverkan på skogsekosystem genom till exempel brukande och klimatförändringar samt hur skogsbruksåtgärder kan användas för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster.


Genom exkursioner och studiebesök får studenten fördjupa sina skogsskötselkunskaper samt kunskaper om olika aktörers roller i skogsbruket och om konkreta natur- och kulturvårdsåtgärder som tillämpas i skogslandskapet. Kursen innehåller en fältdel där studenterna bland annat får lära sig att identifiera naturvårdsarter och se exempel på hur man arbetar med olika och skogsbruks- och naturvårdsfrågeställningar i det svenska skogslandskapet. Seminarier och exkursioner är obligatoriska.


Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:  • 7.5 hp Naturliga processer


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1416

Läsåret 2023/2024

Skogsskötsel och naturvårdsbiologi (BI1416-10174)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Skogsskötsel och naturvårdsbiologi (BI1416-10118)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Biologi Skogsbruksvetenskap
Kurskod: BI1416 Anmälningskod: SLU-10141 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 50%