Ny sökning
BI1427

Introduktionskurs - biologi och miljövetenskap

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, seminarier och exkursioner, som behandlar:  • Nyttjandet av olika naturresurser för att producera t.ex. mat, energi och material, och konsekvenser av detta resursutnyttjande ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv  • Exkursioner till naturmiljöer för att öka kunskapen om bruket och förvaltningen av naturresurser i Sverige  • Hur det nationella miljö- och naturvårdsarbetet är upplagt genom t.ex. de svenska miljökvalitetsmålen  • Introduktion till etisk argumentation om hållbart nyttjande av naturresurser  • Allmän bibliotekskunskap och studieteknik  • Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik  • Muntlig och skriftlig presentation av eget projektarbete  • Studiebesök till arbetsplats för att ge inblick i möjliga framtida yrkesroll
Information från kursledaren

Hej och välkommen till Introduktionskurs – biologi och miljövetenskap, BI1427!

Denna kurs skall ge dig en introduktion till utbildningen genom att introducera olika ämnen kopplade till biologi och miljövetenskap. Vi kommer att diskutera, från olika vinklar, hur vi nyttjar våra naturresurser och vilka konsekvenser detta nyttjande kan få. Ni kommer också att introduceras till att jobba ute i fält under exkursioner och att skriva och presentera ett projektarbete.

Den 29/8 kl 9:15 startar kursen med upprop och introduktion, vi ses i Ratatosk i VHC huset. För hjälp med att hitta till och på Campus se, https://www.slu.se/om-slu/orter/uppsala/

Allt arbetsmaterial och information som du kommer behöva under kursen kommer finnas på en plattform som heter Canvas. Ni kommer troligen att få en inbjudan till Canvas redan innan kursstart. Gå då gärna in och bekanta dig med plattformen. Om du inte fått en inbjudan så löser vi detta vid kursstart. Vid kursstart kommer vi också gå igenom hur ni hittar och arbetar i Canvas.

Aktuellt kursschema ligger alltid på hemsidan. Ändringar kan ske, framförallt innan kursstart, så håll dig uppdaterad med senaste versionen.

Värt att notera är att vi gör exkursioner i Ultunas närhet under de första veckorna. Det är viktigt att redan från börja ha med stövlar/kängor och regnkläder. En cykel kan också vara bra att ha även om det också går att ta sig till exkursionslokalerna med buss och promenad.

Kurslitteraturen för denna kurs består främst av artiklar, filmer och annat material, som läggs upp på Canvas under kursens gång.

Du registrerar dig på kursen genom att närvara vid kursuppropet den 30/8. Det är därför mycket viktigt att meddela mig om du inte kan närvara så att du inte förlorar din plats.

Denna kurs läses på halvfart, parallellt med kursen Geologi och Hydrologi (MV0226). Schema för MV0226 hittar du på denna kurs hemsida: https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/MV0226/10421.2324/Geologi-och-hydrologi/

Det är klokt att så tidigt som möjligt hämta ut ditt studentkonto, se https://student.slu.se/studier/nystudent/. På denna sida finns också mycket annan bra information till dig som ny student.

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver extra tid, avskildhet eller något extra hjälpmedel i undervisningen och vid examinationer – kontakta SLU Funka (så snart som möjligt): funka@slu.se

Hör av dig om du har frågor! Ser fram emot att träffa er vid kursstart!

Med vänlig hälsning

Karin Eklöf

Karin.Eklof@slu.se 018 – 67 30 42

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1427-10422 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1427

Läsåret 2022/2023

Introduktionskurs - biologi och miljövetenskap (BI1427-10338)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

I denna kurs kommer alla artiklar och annat material att laddas upp i canvas. Ibland används fria källor från internet, och då anges länkar till dessa på canvas.

Förutom dessa artiklar så kan det vara bra hjälpsamt att ha med sig någon flora under exkursionerna. Nedan hittar du några tips, men det finns många andra bra alternativ.

Kärlväxter
Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S. 2001. Svensk flora. 29 ed. Liber, Stockholm.
Stenberg, L. & Mossberg, B. 2018. Nordiska floran. Wahlström & Widstrand.
Dessa två floror kompletterar varandra.

Lavar
Moberg, R. & Hultengren, S. 2016. Lavar – en fältguide. Naturcentrum.

Mossor
Hallingbäck, T. 2016. Mossor – en fältguide. Naturcentrum.

Svamp
Alla nyutgivna böcker är bra. Ett bra komplement för svamp som inte är matsvamp är:
Ryman, S. 1992. Svampar – en fältguide.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Miljövetenskap Biologi Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1427 Anmälningskod: SLU-10422 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för vatten och miljö Studietakt: 50%