Ny sökning
BI1434

Skogsekologi och naturvård

Kursen behandlar fördjupande kunskaper om ekologiska koncept och teorier relaterade till skogliga ekosystem med ett fokus på naturvårdsbiologi. De olika nivåerna i ekologi, från gener och organismer till populationer, samhällen och ekosystem, kommer att täckas med ett genomgående fokus på bevarandebiologiska principer och tillämpning av naturvårdsåtgärder. Kursen behandlar således hur ekologiska teorier inkluderas inom naturvårdsbiologi. Med denna bakgrund i skoglig ekologisk teori och naturvård, kommer vikten också läggas på utmaningar inom naturvårdsbiologi, där tidigare och nuvarande lösningar och hur de utvärderas belyses, vilket leder till ett huvudsakligt fokus på kreativa och kritiska aspekter som är nödvändiga för att hantera dessa utmaningar.


Kursen använder sig av en variation av lärandemetoder inklusive föreläsningar, litteraturseminarier, problembaserat lärande (PBL), övningar och exkursioner. Problembaserat lärande kommer att organiseras inom grupper och kommer att inkludera diskussioner, syntes och presentationer


Information från kursledaren

Dear all,

We are very much looking forward to meeting you soon for the Forest Ecology and Conservation Biology course starting August 28th. The course registration is now open; please self-register!

The updated schedule is available here and on Canvas, and we will meet in Sälgen at 13:00 on August 28th for the course introduction.

Best wishes,

Anita and Stefan

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1434-10333 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Textbooks:

Peh, Corlett, and Bergeron (2015) Routledge Handbook of Forest Ecology

PDF available online via the SLU library.

Bowman and Hacker (2021) Ecology (International 5th Edition)

PDFs of required chapters will be posted on the course Canvas page.

Literature seminars:

Bastin et al. (2019) The global tree restoration potential. Science 365:76-79

Bello et al. (2015) Defaunation affects carbon storage in tropical forests. Science Advances 1:1-11

Bradshaw et al. (2021) *Understanding the Challenges of Avoiding a Ghastly Future. ****Frontiers in Conservation Science *1:615419

Bluwstein et al. (2021) **Commentary: Understanding the Challenges of Avoiding a Ghastly Future. ***Frontiers in Conservation Science *2:666910

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1434 Anmälningskod: SLU-10333 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%