Ny sökning
BI1450

Grundläggande växtfysiologi

Kursen i Växtfysiologi ger dig grundläggande kunskaper om högre växters anatomi och fysiologi. Kursen börjar med en genomgång av de olika typerna av celler och vävnader i växten samt av växtcellens uppbyggnad och de olika organellernas funktioner i cellen. Sedan kommer vi att gå närmare in på de processer som sker i växtcellen och dens organeller, så som celldelning, proteinsyntes, fotosyntes och andning. Du får även lära dig om vattnets och mineralnäringsämnenas betydelse i växten och om hur vatten och mineralnäringsämnen tas upp och transporteras. En laboration där du får följa utvecklingen av bristsymptomer för olika minerlanäringsämnen kommer att pågå under hela kursen. Vi går även igenom rotsymbioser som är viktiga för växtens näringsförsörjning. De viktigaste grupperna av växthormoner och dessas betydelse för växtens utveckling och respons på yttre faktorer kommer att behandlas vid föreläsningar och laborationer. Du får också lära dig att känna igen och namnge ett bassortiment av prydnadsligonoser baserad på vinterkaraktärer. Som en del av kursen får du även träna på att söka vetenskaplig information och referera till källor i en naturvetenskaplig text.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi Naturvetenskap
Kurskod: BI1450 Anmälningskod: SLU-20162 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%