Ny sökning
BI1456

Växtpatologi

Kursen ger studenterna fördjupad kunskap om de principeroch biologiska processer som styr sjukdomsutveckling i växter, med ett unikt perspektiv på interaktioner mellan växter och patogener på flera olika nivåer (från subcellulär- till populationsnivå). Genom en kombination av föreläsningar, teoretiska övningar, fältarbete och laborationer, kommer studenterna att förvärva kunskaper, färdigheter och verktyg de kan använda inom området växtpatologi. Kursen tar upp framtida utmaningar inom växtpatologi på grundläggande, translationella och tillämpade nivåer. Kursen är utformad för studenter med ett särskilt intresse för växtsjukdomar och växtskydd och dess tillämpningar inom akademi, industri och myndigheter.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

1. Plant Pathology and Plant Diseases [2020]
Authors: Anne Marte Tronsmo, Norwegian University of Life Sciences, Norway, David B Collinge, University of Copenhagen, Denmark, Annika Djurle, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden, Lisa Munk, University of Copenhagen, Denmark, Jonathan Yuen, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden, Arne Tronsmo, Norwegian University of Life Sciences, Norway.
ISBN : 9781789243192

2. Plant Pathology [2005]
5th Edition 2005
Author: George Agrios
eBook ISBN: 9780080473789
Hardcover ISBN: 9780120445653

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Agronom mark och växt Agronomprogrammet - mark/växt Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1456 Anmälningskod: SLU-10194 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 100%