Ny sökning
BI1460

Ekologiska störningar i skogar - skötselutmaningar i ett förändrat klimat

Klimatförändringarna påverkar skogarnas ekosystem på ett genomgripande sätt genom att förändra ekologiska störningsregimer. Det finns ett akut behov av att skogsbruket anpassas till dessa förändringar. Kursens syfte är att ge en djupare förståelse för störningsregimer i skogar med fokus på brukade nordliga tempererade och boreala skogar. Störningar som behandlas i denna kurs inkluderar bränder, stormar, snö, patogener, insekter och växtätare. Kursen behandlar mekanismerna bakom dessa störningar och konsekvenserna för ekologi och skötsel av skogar under klimatförändringar. Därför riktar sig denna kurs till alla som vill vara väl förberedda för att möta de pågående och framtida utmaningarna inom skogsekologi och skötsel i en tid då klimatfrågorna hamnat i fokus.

Kursen bygger till stor del på självstyrt lärande enligt principen "flippat klassrum", där stor vikt läggs vid att utveckla studenternas självständighet, med stöd av ämnesexperter. Kursen använder en mängd olika undervisningsmetoder såsom föreläsningar, seminarier och Quizzar. Grupparbeten är en central del av kursen där studenterna själva söker, sammanställer, sammanfattar och värderar relevant litteratur. Genom detta bidrar studenterna aktivt till att ta fram kursens litteraturförteckning. Grupparbetet redovisas skriftligt och muntligt. Den slutliga bibliografin, grupprapporter, föreläsningar och seminarier utgör ett viktigt underlag för sluttentamen.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1460 Anmälningskod: SLU-20182 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%