Ny sökning
DO0108

Näringsfysiologi och fodervetenskap

2021-11-15
Välkomna till kursen Näringsfysiologi och fodervetenskap, 7.5 hp (DO0108)
Kursen startar den 3/12. Ni som ska läsa kursen kommer att bli inbjudna till kursens Canvasrum, där all information om kursen samt aktuellt schema kommer att finnas.

Första dagen har vi en introduktion i halvklass. Du kommer i Canvas att bli tilldelad en grupptillhörighet (grupp 1 eller grupp 2). Grupp 1 har introduktionen 9.15-10.30 och grupp 2 har introduktionen 10.45-12.00. Introduktionen är i föreläsningssalen Särimner i VHC. På eftermiddagen den 3/12 Har ni föreläsning om metabolism och livets molekyler som sker i Zoom.

https://slu-se.zoom.us/j/67688500057
Passcode: DO0108

Välkomna!

Mvh Magdalena Åkerfeldt (kursledare)

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för DO0108

Läsåret 2020/2021

Näringsfysiologi och fodervetenskap (DO0108-20047) 2020-12-03 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Näringsfysiologi och fodervetenskap (DO0108-20137) 2019-12-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Näringsfysiologi och fodervetenskap (DO0108-20164) 2018-12-07 - 2019-01-20

DO0108 Näringsfysiologi och fodervetenskap, 7,5 Hp

Nutrition physiology and feed science

Kursplan fastställd

2018-05-21

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1 och Ke 1)

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper inom näringsfysiologi, fodermedel och utfodringsstrategier för friska hästar, hundar, katter och i viss mån andra sällskapsdjur.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- översiktligt beskriva näringsämnenas kemiska uppbyggnad och deras upptag och omsättning i häst, hund och katt
- redogöra för näringsbehov och utfodringsstrategier för friska djur, främst häst, hund, katt samt till friska sällskapsdjur
- beskriva och ge förslag på lämpliga foderråvaror till häst, hund och katt samt kunna redogöra för vikten av fodrets hygieniska kvalitet och hantering
- kunna beräkna en relevant foderstat för häst, hund och katt
- övergripande beskriva dietfoder till hund och katt.

Innehåll

Vid föreläsningar, obligatoriska övningar, seminarier och problembaserad undervisning behandlas ämnesomsättning, fodervetenskap, näringsbehov och produktkännedom om dietfoder. Genom övningar görs foderstatsberäkningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt muntlig och skriftlig redovisning i samband med seminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0088

Lärandemål 1

Lärandemål 2

Lärandemål 3

Lärandemål 4

Lärandemål 5

Översiktligt beskriva näringsämnenas kemiska uppbyggnad och deras upptag och omsättning i häst, hund och katt.

Redogöra för näringsbehov och utfodringsstrategier för friska djur, främst häst, hund, katt samt till friska små sällskapsdjur.

Beskriva och ge förslag på lämpliga foderråvaror till häst, hund och katt samt kunna redogöra för vikten av fodrets hygieniska kvalitet och hantering.

Kunna beräkna en relevant foderstat för häst, hund och katt.

Övergripande beskriva dietfoder till hund och katt.

Examination

Del- och sluttentamen

Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt del- och sluttentamen

Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt del- och sluttentamen

Godkänt deltagande obligatoriska moment samt del- och sluttentamen

Del- och sluttentamen

Betyg

G

Redogöra och förklara näringsämnenas kemiska uppbyggnad samt grundläggande förutsättningar för olika djurgruppers näringsbehov samt omsättning och utnyttjande av näringsämnena.

Redogöra för näringsbehov för friska hästar, hundar och katter. Komponera och motivera en rimlig foderstat till en frisk häst och hund.

Redogöra för de vanligaste fodermedlen och dess kemiska innehåll samt analysera rimligheten i dess praktiska användning. Känna till vanliga risker som rör den hygieniska kvaliteten hos foderråvaror. Kunna redogöra för vikten av fodrets hygieniska kvalitet och hantering.

Enligt lärandemål och examination.

Enligt lärandemål och examination.

1) Nutrition and Disease Management for Veterinary Technicians and Nurses, 2015, 2 ed.
Författare: Wortinger, A & Burns K.
ISBN: ISBN: 978111850927
Kommentar: Boken finns som e-bok på följande länk: (observera att du måste vara inloggad som SLU-student för att få åtkomst till boken). Den här boken omfattar kunskaper på grundläggande nivå för allmän näringslära samt för utfodring av hundar och katter.
2) Utfodringsrekommendationer för häst, Rapport 289, 2013.
Författare: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
Kommentar: Den här rapporten omfattar det huvudsakliga kursinnehållet för häst.
3) Övrig rekommenderad litteratur:
Kommentar: Kursböckerna är på grundläggande nivå, för den som önskar fördjupa sig ytterligare rekommenderas följande litteratur:
4) Hästsverige
Kommentar: Bra hemsida med olika fördjupningsnivåer på informationen. Ni förväntas kunna minst nivån "vet mer" efter genomförd kurs. Använd gärna denna sida för att får en orienterande ingång till hästutfodring.
5) Animal nutrition
Författare: McDonald, P. m.fl. 7.e upplagan
Kommentar: (länk till e-upplaga finns fritt tillgänglig för SLU-studenter) Omfattande och djupgående bok som omfattar mer än vad kursen innehåller, använd den som referenslitteratur.
6) Canine and Feline Nutrition
Författare: Case, Daristotle, Hayek and Raasch
ISBN: ISBN: 978-0-323-8
Kommentar: (länk till e-upplaga, fritt tillgänglig för SLU-studenter) Boken omfattar mer än vad kursen innehåller, men använd den som referenslitteratur.
7) Husdjur - ursprung, biologi och avel (Sid. 164-264)
Författare: Björnhag, G. m.fl.
ISBN: ISBN: 91-36-02594-1
Kommentar: Finns flera exemplar på biblioteket, kan vara svår att köpa då den har utgått från förlaget. Boken tar på ett grundläggande sätt upp digestionsfysiologi, fodervärdering etc på ett komparativt sätt mellan olika arter.
8) Hundmatboken
Författare: Sallander, M. m.fl.
ISBN: ISBN: 9170552495
9) Nutrient Requirements of ... (cats; dogs; horses;..)
Kommentar: Finns för många olika djurslag och utgör grunden för t ex svenska utfodringsrekommendationer.
10) Equine Applied and Clinical Nutrition - Health, Welfare and Performance
Författare: Geor R, Harris P and Coenen M
ISBN: ISBN: 978-0-7020-3422-0
Kommentar: (länk till e-upplaga, fritt tillgänglig för SLU-studenter) Boken är mycket omfattande och innehåller mycket mer än kursens innehåll, men kan användas som “uppslagsverk” och referenslitteratur.
11) Föreläsningar, övningar och andra moment i kursen
Kommentar: Observera att det material som tillhandahålls via föreläsningar, övningar och andra moment i kursen också ingår i kurslitteraturen.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0108 Anmälningskod: SLU-20034 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%