Ny sökning
DO0128

Näringsfysiologi och fodervetenskap

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper inom näringsfysiologi, fodermedel och utfodringsstrategier för friska hästar, hundar, katter och i viss mån exotiska sällskapsdjur.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

DO0128-20009 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för DO0128

Läsåret 2022/2023

Näringsfysiologi och fodervetenskap (DO0128-20129)

2022-12-02 - 2023-01-15

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Tyvärr finns det ingen enskild bok som täcker alla delar av kursens innehåll. Kursböckerna är därför två:

Kursböcker

Nutrition and Disease Management for Veterinary Technicians and Nurses, 2015, 2 ed. Wortinger, A & Burns K. ISBN: 9781118509272.

Boken finns som e-bok på följande länk: (observera att du måste vara inloggad som SLU-student för att få åtkomst till boken)

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&
db=nlabk&AN=1016320

Den här boken omfattar kunskaper på grundläggande nivå för allmän näringslära samt för utfodring av hundar och katter.

Utfodringsrekommendationer för häst, Rapport 289, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, 2013. Länk till publikationen: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring- vard/Verktyg/utfodringsrekommendationer-for-hast/

Den här rapporten omfattar det huvudsakliga kursinnehållet för häst.

Observera att det material som tillhandahålls via föreläsningar, övningar och andra moment i kursen också ingår i kurslitteraturen.

Ytterligare referenslitteratur

Kursböckerna är på grundläggande nivå, för den som önskar fördjupa sig ytterligare rekommenderas följande litteratur:

Animal nutrition, (länk till e-upplaga, fritt tillgänglig för SLU-studenter) McDonald, P. m.fl. 7.e upplagan.

Omfattande och djupgående bok som omfattar mer än vad kursen innehåller, använd den som referenslitteratur.

Canine and Feline Nutrition (länk till e-upplaga, fritt tillgänglig för SLU- studenter)

Case, Daristotle, Hayek and Raasch

ISBN: 978-0-323-8. Boken omfattar mer än vad kursen innehåller, men använd den som referenslitteratur.

Husdjur - ursprung, biologi och avel (Sid. 164-264) Björnhag, G. m.fl.

ISBN: 91-36-02594-1

Finns flera exemplar på biblioteket, kan vara svår att köpa då den har utgått från förlaget. Boken tar på ett grundläggande sätt upp digestionsfysiologi, fodervärdering etc på ett komparativt sätt mellan olika arter.

Hundmatboken Sallander, M. m.fl. ISBN: 9170552495

Nutrient Requirements of … (cats; dogs; horses;..)

Finns för många olika djurslag och utgör grunden för t ex svenska utfodringsrekommendationer.

http://site.ebrary.com/lib/slub/Top?layout=search&nosr=1&frm=smp.x&p00

=nutrient+requirements

Hästsverige

Bra hemsida med olika fördjupningsnivåer på informationen. Ni förväntas kunna minst nivån "vet mer" efter genomförd kurs. Använd gärna denna sida för att får en orienterande ingång till hästutfodring.

Equine Applied and Clinical Nutrition - Health, Welfare and Performance (länk till e-upplaga, fritt tillgänglig för SLU-studenter) Geor R, Harris P and Coenen M

ISBN: 978-0-7020-3422-0. Boken är mycket omfattande och innehåller mycket mer än kursens innehåll, men kan användas som “uppslagsverk” och referenslitteratur.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19990 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Djuromvårdnad Djuromvårdnad
Kurskod: DO0128 Anmälningskod: SLU-20009 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%