Ny sökning
EX0850

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för EX0850

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850-30196)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850-10239)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850-30210)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850-10253)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850-30281)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850-10324)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850-30165)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850-10177)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850-30256)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850-10279)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850-30051)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E (EX0850-10065)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Lantbruksvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: EX0850 Anmälningskod: SLU-10060 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%