Ny sökning
EX0851

Självständigt arbete i Teknologi, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för EX0851

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Teknologi, G2E (EX0851-40095)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Teknologi, G2E (EX0851-40128)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Teknologi, G2E (EX0851-40152)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Teknologi, G2E (EX0851-40068)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Teknologi, G2E (EX0851-40127)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Teknologi, G2E (EX0851-40035)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Teknologi
Kurskod: EX0851 Anmälningskod: SLU-40035 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%