Ny sökning
EX0852

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Information från kursledaren

Welcome to the course introduction on August 28, at 15.00 - 16.30, in room Östan.

If you have any questions or wonderings, don´t hesitate to contact me.

See you!

Marie Larsson

marie.larsson@slu.se

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0852-10185 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0852

Läsåret 2023/2024

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme (EX0852-30142)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme (EX0852-30011)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme (EX0852-10012)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme (EX0852-30229)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme (EX0852-10269)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme (EX0852-30115)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme (EX0852-10122)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme (EX0852-30002)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme (EX0852-10003)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme (EX0852-30034)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme (EX0852-10042)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Food and Landscape Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: EX0852 Anmälningskod: SLU-10185 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%