Ny sökning
EX0856

Självständigt arbete i biologi, A2E

Independent Project for master´s degree is open for students at masters level, also others than Horticultural Science Programme at SLU, as long as you fulfil the prerequisities for the course. As a student you are supposed to find a relevant master´s thesis project and supervisor by yourself. The project can be done in collaboration with an external part. The main supervisor has to be from SLU. In addition to a literature survey, the project has to include an experimental part such a field, greenhouse or laboratory experiments or interviews. You are welcome to contact the course leader for discussion about your project.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0856-20090 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0856

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-40127)

2024-03-20 - 2024-08-16

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-30105)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-20054)

2023-10-31 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-10153)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-40155)

2023-03-22 - 2023-08-13

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-30293)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-20173)

2022-11-01 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-10342)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-40054)

2022-03-24 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-30126)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-20059)

2021-11-02 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-10130)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-40065)

2021-03-24 - 2021-08-29

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-30162)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-10171)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-40058)

2020-03-25 - 2020-08-30

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-30097)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-20056)

2019-11-01 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-10098)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-40028)

2019-03-26 - 2019-09-01

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-30037)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-20029)

2018-11-05 - 2019-03-31

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX0856-10046)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76108 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: EX0856 Anmälningskod: SLU-20090 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%