Ny sökning
EX0875

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.


Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.


Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.


Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2024-06-16

Andra kursvärderingar för EX0875

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-10354)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-30058)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-10052)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-30169)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-10195)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-30250)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-10273)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-30206)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-10222)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-30108)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-10123)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Livsmedelsvetenskap Livsmedelsvetenskap
Kurskod: EX0875 Anmälningskod: SLU-30305 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%