Ny sökning
EX0877

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Information från kursledaren

Welcome to the roll call of EX0877 - January 16, 2023 at 10 o'clock in room A338 in BioCenter!

Dear student, we wish you warmly welcome to the course EX0877: Master thesis in Food science, A2E - Agriculture Programme – Food (30 credits). The compulsory roll call (upprop) takes place Monday January 16, 2023 at 10 o'clock in A338 in the BioCenter building.

Please note that this course is intended for students following the Agriculture programme – Food. Students following the Sustainable Food Systems master program, or students who plan to take a general master's degree in Food Science, should instead apply to the master thesis course EX0875: Master thesis in Food science A2E. Please note that these two courses have separate course leaders and roll calls.

Important: please note that you have been conditionally admitted to the course. For admission, you must be approved, i.e. you must (1) fulfil the criteria for prior knowledge, (2) have a project and (3) have a supervisor.

We also invite you to a zoom meeting on December 15 at 10 o'clock to answer any questions you may have prior the course. To join the meeting:

Meeting URL:

https://slu-se.zoom.us/j/69140450007?from=addon

Meeting ID:

691 4045 0007

Passcode:

249815

Hope to see you in December!

Best regards from Åse and Roger

Course leaders: Ase.Lundh@slu.se; 018-672037 ; Roger.Andersson@slu.se; 018-671597

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0877-30060 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0877

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel (EX0877-30308)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel (EX0877-10357)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel (EX0877-10055)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel (EX0877-30171)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel (EX0877-10197)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel (EX0877-30252)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel (EX0877-10275)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel (EX0877-30053)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel (EX0877-10054)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel (EX0877-30119)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel (EX0877-10121)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: EX0877 Anmälningskod: SLU-30060 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%