Ny sökning
EX0903

Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för EX0903

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E (EX0903-40159)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E (EX0903-20164)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E (EX0903-40080)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E (EX0903-20080)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E (EX0903-40103)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E (EX0903-20114)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E (EX0903-40082)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E (EX0903-20112)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E (EX0903-40069)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E (EX0903-20074)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E (EX0903-40131)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E (EX0903-20149)

2018-11-05 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Nationalekonomi Nationalekonomi
Kurskod: EX0903 Anmälningskod: SLU-40114 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%