Ny sökning
EX0942

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, G1E - Lantmästare kandidatprogram

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för EX0942

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, G1E - Lantmästare kandidatprogram (EX0942-40040)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, G1E - Lantmästare kandidatprogram (EX0942-40086)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, G1E - Lantmästare kandidatprogram (EX0942-40134)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, G1E - Lantmästare kandidatprogram (EX0942-40042)

2020-03-25 - 2020-06-07

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1E)
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: EX0942 Anmälningskod: SLU-40140 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%