Ny sökning
EX0947

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för EX0947

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-40123)

2024-03-20 - 2024-08-16

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-30167)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-20090)

2023-10-31 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-10207)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-40153)

2023-03-22 - 2023-08-27

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-30287)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-20169)

2022-11-01 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-10333)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-40063)

2022-03-24 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-30139)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-20071)

2021-11-02 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-10141)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-40061)

2021-03-24 - 2021-08-29

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-30150)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-20084)

2020-11-02 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-10160)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-40047)

2020-03-25 - 2020-08-30

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-30079)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-20048)

2019-11-01 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i biologi, A2E - masterprogram i Trädgårdsvetenskap (EX0947-10083)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Horticultural Science - Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: EX0947 Anmälningskod: SLU-10071 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%