Ny sökning
EX1001

Självständigt arbete i biologi, A2E

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.


Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.


Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för EX1001

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX1001-50125)

2024-06-03 - 2025-03-24

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX1001-30282)

2024-01-15 - 2025-01-19

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX1001-10336)

2023-08-28 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX1001-50004)

2023-06-05 - 2024-03-10

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX1001-30306)

2023-01-16 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX1001-10341)

2022-08-29 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX1001-10344)

2021-08-30 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i biologi, A2E (EX1001-10320)

2020-08-31 - 2021-06-06

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 152220 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Biologi Biologi
Kurskod: EX1001 Anmälningskod: SLU-30255 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%