Ny sökning
FS0005

Foodscapes 1

Kursen är till för dig som brinner för mat och hållbar utveckling, och vill förstå sambandet mellan mat och landskap i staden och på landsbygden. Den utgår från att våra kulturella matval påverkar den fysiska miljön, och ger genom olika teman kunskap om mötet mellan ämnena food studies och landskapsarkitektur.Mat är en av de mest brännande frågorna när det gäller hållbarhet idag, och den är oumbärlig i våra dagliga liv. Hur vår mat produceras, transporteras, säljs och konsumeras har stark koppling till hur våra omgivande landskap ser ut och fungerar. Detta gäller både i staden, det stadsnära landskapet och på landsbygden. Att förstå denna koppling och hur kulturella idéer om mat och landskap har utvecklats genom historien, gör skillnad för ett hållbart samhällsbyggande.De som läser kursen får ett brett perspektiv på hållbar utveckling, miljömässigt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Samband mellan maten och den omgivande miljön behandlas ur många aspekter och granskas kritiskt. Bidrar kortare kedjor mellan producent och konsument att mat värderas bättre och att det stadsnära landskapet gynnas? Efter kursen kommer studenterna ha tillägnat sig skillnader mellan olika produktionsformer och vilka mervärden eller värdekonflikter olika matval kan skapa.Kursen utgår från människan som en tänkande och kulturellt skapande omformare av det landskap hon lever i, som använder värderingar om mat och dryck för att bygga gemenskap och nyttja landskapet som en resurs.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agroecology - Master's Programme Food and Landscape Food and Landscape - Master’s programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Matstudier
Kurskod: FS0005 Anmälningskod: SLU-10270 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%