Ny sökning
HU0001

Perspektiv på hållbarhet

Kursen behandlar följande ämnen eller teman:


• Hållbar utveckling som ett omstritt och historiskt föränderligt begrepp


• Ideologiska perspektiv på hållbar utveckling


• Olika ämnesperspektiv på hållbar utveckling


• Aktuella exempel på hur olika aspekter på hållbarhet konkretiseras i policy och förvaltning


• Målkonflikter inom hållbar utveckling


• Rumslig, tidsmässig och administrativ skala i hållbar utveckling


• Vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt


• Praktisk övning i problemhantering baserat på fallstudier


Kursen tar avstamp i olika konkreta utmaningar och förslag till lösningar på hållbarhetsproblem. Kursen innehåller föreläsningar, övningar i muntlig och skriftlig framställan, samt arbete individuellt och i grupp i form av exempelvis seminarier för att belysa olika perspektiv på, och utmaningar kopplade till, hållbar utveckling. Studenterna får praktisk övning i att kritiskt förhålla sig till olika hållbarhetsutmaningar såsom utveckling för vem, mot vad och enligt vem, samt avvägningar mellan olika mål genom att arbeta problembaserat och fallstudieorienterat.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HU0001

Läsåret 2023/2024

Perspektiv på hållbarhet (HU0001-10379)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Perspektiv på hållbarhet (HU0001-10070)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Perspektiv på hållbarhet (HU0001-10336)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Det finns ingen obligatorisk kursbok HT2023. Övrig litteratur delas ut i början av kursblock 1 och 2.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0001 Anmälningskod: SLU-10162 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%