Ny sökning
HU0001

Perspektiv på hållbarhet

Den här kursen introducerar begreppet hållbar utveckling som ett socialt fenomen och syftar till att ge en grundläggande förståelse för komplexa hållbarhetsutmaningar utifrån ett brett samhällsperspektiv.Kursen har en praktisk och problembaserad ingång och behandlar framväxten av hållbar utveckling som begrepp inom politik och praktik. Andra viktiga områden kursen belyser är skillnader och målkonflikter mellan olika konkurrerande definitioner och visioner kopplade till hållbarhet.I kursen ges en grund för att utveckla tvärvetenskapliga synsätt och en introduktion till programmet Politices kandidat – hållbar utveckling.

Information från kursledaren

Hej studenter!

Som kursledare vill jag välkomna er till denna kurs som ges för första gången nu på hösten 2021. Det är många på SLU som har jobbat hårt för att förverkliga den här kursen och vi ser fram emot att träffa er i höst. Ett kursteam har jobbat hårt under våren för att planera kursen med endast ett fåtal detaljer kvar att spika. Här kan du se kursplanen, ett preliminärt schema, och en preliminär litteraturlista, men ha i åtanke att vissa mindre detaljer kan komma att ändras innan kursen börjar i slutet av augusti.

Ni kanske undrar om vi kommer att ha fysisk undervisning eller inte. Vi planerar i nuläget att ha mest online-undervisning, med några undantag. Alla seminarierna i kursen kommer att vara på campus i särskilt-utrustade lokaler som möjliggör både fysiskt och online-deltagande, ni kan alltså välja att vara med på semianrierna fysiskt eller virtuellt. Vi har också en utflykt utomhus den 3:e september och det är en tentamen den 27:e september som kräver fysisk närvaro. Beroende på läget med pandemi kan vi behöva ändra till uteslutande online undervisning. Har ni särskilda behov kan vi diskutera dem under kursens första vecka. Vad gäller pandemin kommer kursledningen att vara så flexibel som det går utifrån SLUs anvisningar och studenternas behov.

Har ni frågor, tveka inte att kontakta mig.

Med vänliga hälsningar,

Brian Kuns

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HU0001-10336 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HU0001

Läsåret 2023/2024

Perspektiv på hållbarhet (HU0001-10379)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Perspektiv på hållbarhet (HU0001-10070)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Sustainability Författare: Theile, Leslie Paul ISBN: 9781509511075 1) Economic Development Författare: Todaro, Michael & Smith, Stephen ISBN: 9781292291208

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0001 Anmälningskod: SLU-10336 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%