Ny sökning
HU0003

Hållbarhetens politik och praktik

Den här kursen syftar till att öka din teoretiska och praktiska förståelse för komplexa hållbarhetsproblem i dagens samhälle. Fokus ligger på politiska aspekter av hållbarhet - hur olika värderingar, möjligheter till deltagande och målkonflikter formar hållbar utveckling.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HU0003

Läsåret 2023/2024

Hållbarhetens politik och praktik (HU0003-30001)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Hållbarhetens politik och praktik (HU0003-40005)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Hållbarhetens politik och praktik (HU0003-40122)

2023-03-22 - 2023-06-04

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Strannegård, Lars, och Ulla Eriksson-Zetterquist, 2011, Organisering, Liber

Syssner, J. (2018). Visioner och visionslöshet - idéer om framtidens landsbygd.

Sahlström, E. & Norrby, T. (2022). Social innovation och samhällsentreprenörskap - verktyg för omställning? En studie av fem projekt inom Leader Höga Kusten. Rapport. Sveriges lantbruksuniversitet.

Torege, Jan, 2005, Spela roll – en bok om lokal och regional utveckling, Arena för tillväxt

Kuenkel, Petra, 2019, Stewarding Sustainability Transformations – An Emerging Theory of SDG Implementation, Springer – finns hos Thomas

Hysing, Erik och Jan Olsson, 2012, Tjänstemännen i politiken, Studentlitteratur

Olsson, Jan (red). 2005. Hållbar utveckling underifrån. Lokala politiska processer och etiska vägval. Nya Doxa: Riga. (Kap 1-4, 6, samt sid. 105-109)

Clapp and Dauvergne (2005) Paths to a Green World – The political economy of the global environment. 2nd ed (Kap 1 och 8)

Jacobsson, B., Pierre, J and G. Sundström (2015) Governing the embedded state. Oxford University Press.

Westin, M., Calderon, C., & Hellquist, A. (2016). Att leda samverkan: En handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar. Lund: Media-Tryck.

Observera att kortare texter kan tillkomma.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0003 Anmälningskod: SLU-40094 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%