Ny sökning
HU0004

Praktisk tvärvetenskap

Hållbar utveckling påverkar alla tänkbara aspekter av vår civilisation. Men att arbeta med hållbarhet kräver kommunikation och samarbete mellan många vetenskapliga discipliner, mellan samhällets praktiker och mellan företagens produktionskompetens. Tvärvetenskapliga metoder är kärnan i den verktygslåda som behövs för de kommande århundradena för naturvetare, samhällsvetare, praktiker och studenter. I den här kursen utforskar vi tvärvetenskaplighet inom två huvudområden. Den ena är planetens biogeokemiska kretslopp där olika naturvetenskapliga metoder används: biologer, kemister, oceanografer, meteorologer, fysiker och geologer är alla inblandade. Det andra området relaterar till planering av hållbara stads-inlandssystem, som kombinerar ett stort antal natur- och samhällsvetenskapliga discipliner som arbetar med ingenjörer, geografer, biologer, sociologer, historiker, ekonomer, planerare, arkitekter och landskapsarkitekter.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för HU0004

Läsåret 2022/2023

Praktisk tvärvetenskap (HU0004-40123)

2023-03-22 - 2023-06-04

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Masterprogram i hållbar utveckling Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0004 Anmälningskod: SLU-40157 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%