Ny sökning
HU0006

Samhällsvetenskapliga teorier för hållbar utveckling

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskaper i hur samhällsvetenskapliga teorier kan användas för att förstå komplexa samhälls- och hållbarhetsfrågor som en förberedelse för fortsatta studier och självständiga arbeten (examensarbeten). Kursen ger studenterna en förståelse för hur teorier används i genomförandet av vetenskapliga arbeten inom hållbar utveckling.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HU0006

Läsåret 2023/2024

Samhällsvetenskapliga teorier för hållbar utveckling (HU0006-10390)

2023-08-28 - 2023-10-30

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0006 Anmälningskod: SLU-10164 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%