Ny sökning
HU0007

Samhällsvetenskapliga metoder för hållbar utveckling

Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att samla in, ordna och analysera empiriskt material som förberedelse för examensarbetet som avslutar programmet. Studenterna resonerar kring styrkor och svagheter i olika metodval inklusive etiska aspekter. Exempel på metoder som studenterna får möta under kursen är intervjuer, fokusgrupper, deltagande observationer, enkäter och diskursanalys. Både kvantitativa och kvalitativa sätt att analysera empirin behandlas och relateras till aktuell forskning inom hållbar utveckling. Kursen utvecklar generella kompetenser genom övning i akademiskt skrivande.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HU0007

Läsåret 2023/2024

Samhällsvetenskapliga metoder för hållbar utveckling (HU0007-30339)

2024-01-15 - 2024-03-19

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0007 Anmälningskod: SLU-30170 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%