Ny sökning
HU0009

Nationalekonomisk analys av hållbar utveckling

Ämnesmässigt innehåll:


Del 1, Hur vi kom fram till vår nuvarande position: (i) den malthusianska ekonomin, befolkningsdynamik och kopplingar till biodiversitet; (ii) teknisk innovation, den demografiska transitionen och industrialiseringen.


Del 2, Var är vi nu: (i) studie av data angående teknologi och befolkning, hälsa, välstånd, lycka, miljö och naturresurser, samt ojämlikhet; (ii) alternativa tolkningar av uppgifterna, exemplifierade av till exempel Gapminder och Hans Rosling, och Johan Rockström och idén om planetära gränser.


Del 3, Förutse framtida trender med hjälp av teori och data: (i) teknologiska framsteg, arbetskraftsutbud och ekonomisk tillväxt; (ii) förorenande utsläpp och degradering av naturresurser, inklusive hypotesen om miljökuznetskurvan; (iii) hälsa och ojämlikhet, både mellan länder och individer.


Del 4, Vart vi bör vara på väg och hur vi kommer dit: (i) politikens roll med avseende på takten och riktningen av teknologiska förändringar, företagens produktionsval och hushållens arbetsutbud och konsumtionsmönster; (ii) nycklarna till att nå SDGs och andra hållbarhetsmål.


Genomförande:


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom:

Föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och projektarbeten.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Kritiskt tänkande; problemlösning; vetenskapliga metoder; muntlig kommunikation; skriftlig kommunikation.


Följande moment är obligatoriska:

Närvaro vid seminarier och gästföreläsningar.


Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course The Economics of Sustainable Development!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account

You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, follow this link: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course

Self-registration for the course is done in Ladok between 2024-10-18 – 2024-11-01. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course. If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 10 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams

You need to register for exams in Ladok. The registration closes 10 working days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

On Wednesdays between 12:30-14:30 we have an exam hand out at the department (Ulls hus, 4th floor). Please remember to bring your ID-card.

-

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,
The educational administrators

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HU0009

Läsåret 2023/2024

Nationalekonomisk analys av hållbar utveckling (HU0009-20185)

2023-10-31 - 2024-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Se engelska versionen.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Hållbar utveckling
Kurskod: HU0009 Anmälningskod: SLU-20135 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%