Ny sökning
HV0206

Husdjurens genetik och avel

Kursen inleds med en översikt av husdjursavel och dess syfte. Kursen innehåller följande ämnesblock: matrisalgebra, variansanalys, populationsgenetik, metoder för att skatta genetiska parametrar, strategier för selektion, skattning av genetiskt framsteg, och avelsprogram. Hållbarhetsfrågor såsom avelsprogrammets inverkan på lantbrukarens ekonomi, miljö och klimat, konsumentacceptans samt djuretiska frågor diskuteras fortlöpande genom kursen. Varianskomponentskattning med ANOVA ingår, för enklare linjära modeller.


Föreläsningar varvas med dator- och räkneövningar. Studenten befäster sina kunskaper genom gruppdiskussioner. Obligatoriska moment förekommer inom tex. gruppdiskussioner.


I kursen tränas följande generella kompetenser: problemlösning, kommunikation i tal och skrift


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0206

Läsåret 2022/2023

Husdjurens genetik och avel (HV0206-40097)

2023-03-22 - 2023-06-04

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursen kommer att använda följande böcker:

**Genetic improvement of farmed animals
**Författare: Simm, G., Pollott, G., Mrode, R., Houston,R. & Mashall, K.
ISBN: 9781789241716

**Variansanalys och försöksplanering
**Författare: Ulla Engstrand & Ulf Olsson
Finns till försäljning i Servicecenter i Ulls hus, c:a 250 kr.

Kompendier och artiklar kommer att delas ut under kursen, kontakta kursledaren vid frågor.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: HV0206 Anmälningskod: SLU-30014 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 100%