Ny sökning
HV0209

Animalieproduktion – akvakultur, fjäderfä och gris

Kursens mål är att ge studenten fördjupande kunskaper om produktionssystem med akvakultur, fjäderfä och gris, baserat på förhållanden och produktionsförutsättningar i Sverige. Framförallt behandlar kursen produktion av kött från fisk, kyckling och gris samt ägg. Studenten tränas i att lösa problem och formulera rekommendationer för utfodring, avel och skötsel av berörda djurslag i olika produktionssystem.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Nedan presenteras rekommenderad kurslitteratur för kursens tre olika block; I-fjäderfä, II- akvakultur och III-gris. Litteraturen består av böcker, rapporter och kompendium, på olika nivåer. Utöver litteraturen nedan tillkommer vetenskapliga artiklar som tillhandahålls i Canvas. Mer specifika läshänvisningar till kursens olika delar kommer ges löpande under kursens gång.

Fjäderfä – rekommenderad kurslitteratur

Foderkompendie: ”Fodermedel till värphöns och slaktkyckling” (tillgänglig i Canvas vid fjäderfämodulens start)

Proteinförsörjning av ekologiska fjäderfän. Jordbruksinformation 12-2022 https://www2.jordbruksverket.se/download/18.68ae3d57184343c856d36f7a/1667379604889/jo22_12.pdf

Klimatavtryck av Svensk Fågels kycklingproduktion 2021. https://svenskfagel.se/wp-content/uploads/2022/11/klimatavtryck-sv-kyckling-foder-information-november-2022-publik.pdf

Det svenska ägget och klimatet. https://www.svenskaagg.se/sva-pdf/Agg_Livscykelanalys.pdf

Ross Broiler Management Handbook 2018. Aviagen. http://en.aviagen.com/assets/Tech_Center/Ross_Broiler/Ross-BroilerHandbook2018-EN.pdf

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. Sakn L111 https://lagen.nu/sjvfs/2019:23

Hantering vid avlivning av fjäderfä. Jorrdbruksinformation 6-2010. https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo10_6.pdf

Marknadsrapport animalieprodukter https://jordbruksverket.se/download/18.2a5bd7eb188fa97ada65a69f/1688039292751/Marknadsrapport-animalieprodukter-utvecklingen-tga.pdf

För dig som vill läsa mer:

Svensk äggnäring efter omställningen, del 1, Inhysning och aktuella trender. Svensk Veterinärtidning nr 10, 2016. (tillgänglig i Canvas vid fjäderfämodulens start)

Svensk äggnäring efter omställningen, del 2 -Sjukdomsförebyggande åtgärder, kontroll och slakt, Svensk Veterinärtidning, nr 12, 2017. (tillgänglig i Canvas vid fjäderfämodulens start)

Akvakultur


Kursbok:

Stickney, R. R. 2017. Aquaculture: An Introductory (Third edition). CABI Publishing, Oxfordshire, UK.

Tidigare utgåvor fungerar till stor del, och har funnits att hitta som PDF version på internet.

Referenslitteratur


Bregnballe, J. 2015. A Guide to Recirculation Aquaculture. The Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) and EUROFISH International Organisation.
http://www.fao.org/3/a-i4626e.pdf

Costa-Pierce, B.A. (ed.) 2002. Ecological Aquaculture. The Evolution of the Blue Revolution. Blackwell, Oxford, England.

FAO Fisheries and Aquaculture Department, här finns massor av rapporter helt gratis:

http://www.fao.org/aquaculture/en/

Farell, A. P. (ed) 2011. Encyclopedia of Fish Physiology. Academic Press, Cambridge, United States.

https://www.sciencedirect.com/referencework/9780080923239/encyclopedia-of-fish-physiology


Fish Physiology 1969-2017, Vol 1-64.

https://www.sciencedirect.com/bookseries/fish-physiology/

Halver, J. E. & Hardy, R. W. (eds.) 2003. Fish Nutrition (Third Edition). Academic Press, San Diego, United States.

https://www.sciencedirect.com/book/9780123196521/fish-nutrition

Nates, S. F (ed.) 2015. Aquafeed Formulation, Academic Press, Oxford, England.

https://www.sciencedirect.com/book/9780128008737/aquafeed-formulation

NRC 2011. Nutrient Requirements of Fish and Shrimp. The National Academies Press.

Washington DC, United States.

Tidwell, J. H. (ed) 2012. Aquaculture Production Systems. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, United States.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118250105

Användbara hemsidor om svenskt vattenbruk:

http://www.svensktvattenbruk.se/

https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/checklista-vattenbruk/-/checklistor/guide/10020/1

https://www.matfiskodlarna.se/

https://odladfisk.se/fiskhalsowebben/

https://hushallningssallskapet.se/forskning-utveckling/starta-fiskeodling/

Gris – rekommenderad kurslitteratur

Laerebog i fysiologi. Nutritional physiology of pigs, 2012.

https://svineproduktion.dk/Services/Undervisningsmateriale2

(scrolla ner och klicka på ‘Laerebog i fysiologi)

e-bok tillgänglig gratis från Internet

The genetics of the pig. Chapter 16. Genetic improvement of the pig.

http://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20113037218

e-bok tillgänglig gratis från Internet

Pigs – Welfare in practice. 2012.

214 kr på Adlibris.

https://www.adlibris.com/se/bok/pigs-welfare-in-practice-9781789181050

ISBN: 9781789181050

Utgiven: 2020-02-25 Språk: Engelska

Förlag: 5M Books Ltd. Antal sidor: 120

Achieving Sustainable Production of Pig Meat Volume 2 - Animal breeding and nutrition. Julian Wiseman (Editor), Burleigh Dodds Science Publishing Limited, 2017.

ISBN: 9781786760920

https://www.adlibris.com/se/sok?q=achieving+sustainable+production+of+pig+meat+volume+2

En bra bok att investera i för mer fördjupning. Särskilda avsnitt i boken kan komma att användas som kurslitteratur. De ges då ut som papperskopior.

Som kurslitteratur rekommenderas även föreläsningsmaterial och utvalt material (länkar till rapporter eller annat material) samt vetenskapliga publikationer som kommer att göras tillgängliga i Canvas under kursens gång.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: HV0209 Anmälningskod: SLU-30048 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%