Ny sökning
HV0213

Global animalieproduktion

Kursen syfte är att ge en förståelse för global animalieproduktion, där livsmedelsproducerande djurens roll, utveckling och nyttjande diskuteras.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0213-10017 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Global animalieproduktion, litteraturlista 2023

Siffran i början av varje referens hänvisar till lektionstillfälle i kursens schema

1. Diamond, J. 2002. Evolution, consequences and future of plant and animal domestication. Nature 418, 700–707. https://doi.org/10.1038/nature01019

2. Latawiec, AE et al. 2014. Intensification of cattle ranching production systems: socioeconomic and environmental synergies and risks in Brazil. Animal. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731114001566?via%3Dihub

3a. FAO, 2018. Shaping the future of livestock - sustainably, responsibly, efficiently. 17 s.* *http://www.fao.org/3/i8384en/I8384EN.pdf

3b. FAO, 2022. Contribution of terrestrial animal source food to healthy diets for improved nutrition and health outcomes - an evidence and policy overview on the state of knowledge and gaps. Draft.* Sid 1-4 och 230. *https://www.fao.org/3/cb8424en/cb8424en.pdf

4a. FAO, 2022. Hidden in plain sight. Gå igenom materialet på webben på denna länk: https://www.fao.org/dryland-assessment/en

4b. Maleko, DD. 2022. Essay: Milk and meat production in the drylands of Tanzania amidst climate change | TABLE Debates

4c. Ayantunde, et al. 2011. Rangeland-based livestock production systems in the arid and semi-arid tropics: Challenges and opportunities. IssueBrief4.pdf (cgiar.org)

5a. Abu Hatab, A. 2022. Russia's invasion of Ukraine jeopardizes food security in Africa. NAI Policy Notes, 2022:5. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet. 7 s. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:nai:diva-2693

*5b. *Enahoro, D et al. 2021. Current and future trade in livestock products. Rev Sci Tech. 40, 395-411. https://doc.woah.org/dyn/portal/digidoc.xhtml?statelessToken=cpsli9Pm6qPPXnIXVqMBh9OQWzBTWK01MXj1PA97kWQ=&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless

6. Britt, JH et al. 2021. Review: Perspective on high-performing dairy cows and herds. Animal 15, 100298. 11 s. https://doi.org/10.1016/j.animal.2021.100298

7. Teufel, et al, 2010. (PDF) Livestock Production Systems in South Asia and the Greater Mekong Sub-Region - A Quantitative Description of Livestock Production in Bangladesh, Cambodia, India, Lao PDR, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, and Viet Nam (researchgate.net)

8a. SIDA, 2021. Agriculture and food security. Portfolio overview 2021. 2 s. https://cdn.sida.se/app/uploads/2022/06/21140257/10206314_Portfolio_Agriculture_Food_Security_2021_web.pdf

8b. SIDA, 2018. Fattigdomens dimensioner. Poverty toolbox. 2 s. https://cdn.sida.se/app/uploads/2021/11/16104138/10205454_Poverty_Toolbox_Fattigdomens_dimensioner_webb.pdf

9. FAO, 2022. The state of the world fisheries and aquaculture – towards blue transformation.* **Sid 1-45, 81-89 och 109-125. *https://www.fao.org/3/cc0461en/cc0461en.pdf

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0213 Anmälningskod: SLU-10017 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 100%