Ny sökning
JU0039

Förvaltningsrättslig översiktskurs

Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av kommunal och statlig verksamhet och som är viktiga att känna till för alla som sysslar med juridiska problem i samband med förvaltning. Kursen är indelad i 4 avsnitt.


Det första avsnittet behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas funktion i samhället, hur man söker och läser rätt i lagtext, domar och andra så kallade rättskällor, våra centrala juridiska begrepp och den traditionella juridiska systematiken. Den juridiska metoden är ett genomgående tema.


Det andra avsnittet behandlar de grundläggande reglerna i det förvaltningsrättsliga förfarandet.


Det tredje avsnittet behandlar kommunalrätten, särskilt reglerna om den kommunala kompetensen och laglighetsprövningen enligt Kommunallagen.


Slutligen finns ett fjärde avsnitt som behandlar regler om allmän handlings offentlighet. Där behandlas också de regler som gäller för personuppgifter och sekretess.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för JU0039

Läsåret 2023/2024

Förvaltningsrättslig översiktskurs (JU0039-30360)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Förvaltningsrättslig översiktskurs (JU0039-30111)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Förvaltningsrättslig översiktskurs (JU0039-30197)

2022-01-17 - 2022-03-27

Läsåret 2020/2021

Förvaltningsrättslig översiktskurs (JU0039-30215)

2021-01-20 - 2021-03-25

Läsåret 2019/2020

Förvaltningsrättslig översiktskurs (JU0039-30156)

2020-01-20 - 2020-03-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne:
Kurskod: JU0039 Anmälningskod: SLU-30169 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%