Ny sökning
JU0039

Förvaltningsrättslig översiktskurs

Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av kommunal och statlig verksamhet och som är viktiga att känna till för alla som sysslar med juridiska problem i samband med förvaltning. Kursen är indelad i 4 avsnitt.


Det första avsnittet behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas funktion i samhället, hur man söker och läser rätt i lagtext, domar och andra så kallade rättskällor, våra centrala juridiska begrepp och den traditionella juridiska systematiken. Den juridiska metoden är ett genomgående tema.


Det andra avsnittet behandlar de grundläggande reglerna i det förvaltningsrättsliga förfarandet.


Det tredje avsnittet behandlar kommunalrätten, särskilt reglerna om den kommunala kompetensen och laglighetsprövningen enligt Kommunallagen.


Slutligen finns ett fjärde avsnitt som behandlar regler om allmän handlings offentlighet. Där behandlas också de regler som gäller för personuppgifter och sekretess.


Information från kursledaren

Välkommen till Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 hp!

Kursen ges på distans av Uppsala universitet. Du hittar all information om kursen här: https://uppsala.instructure.com/courses/85314

Kursföreståndare och huvudlärare:
Ann-Christine Petersson Hjelm, ann-christine.hjelm@fek.uu.se

Kursadministratör:
Helena Bouveng, helena.bouveng@fek.uu.se


Viktig information om registrering på kursen

Registrering på kursen sker via Sveriges lantbruksuniversitet. Observera att självregistreringen är öppen mellan 2024-01-02 och 2024-01-09 och sker via Ladok student på SLU.

Om du har problem att registrera dig, vänligen kontakta SLU:s utbildningsadministratör marlen.talleklint@slu.se

När självregistreringen stängt skickar SLU en registreringslista till Uppsala universitet (UU), så att du blir registrerad även där. När kursregistreringen är klar vid UU kommer du att få en bekräftelse och mer information om hur du aktiverar ditt studentkonto vid UU. Det är därför viktigt att du registrerar dig i god tid för att säkert hinna få tillgång till UU:s kursplattform m.m. före kursstart. Du måste alltså vara registrerad både vid SLU och vid UU för att kunna gå kursen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministratören på SLU (marlen.talleklint@slu.se), som lägger in ett avbrott i Ladok (och meddelar Uppsala universitet). Du kan själv lägga in ett tidigt avbrott på kursen i Ladok student inom 3 veckor från kursstart.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

JU0039-30360 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för JU0039

Läsåret 2022/2023

Förvaltningsrättslig översiktskurs (JU0039-30111)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Förvaltningsrättslig översiktskurs (JU0039-30197)

2022-01-17 - 2022-03-27

Läsåret 2020/2021

Förvaltningsrättslig översiktskurs (JU0039-30215)

2021-01-20 - 2021-03-25

Läsåret 2019/2020

Förvaltningsrättslig översiktskurs (JU0039-30156)

2020-01-20 - 2020-03-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne:
Kurskod: JU0039 Anmälningskod: SLU-30360 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%