Ny sökning
KE0068

Organisk kemi med energitillämpningar

Kursen behandlar grundläggande kemiska lagar och begrepp såsom reaktioner och kemiska och fysikaliska egenskaper hos de vanligaste organiska substansklasserna, särskilt de som är viktiga inom energitekniska processer. Några viktiga kromatografiska metoder tas också upp. Kursens laborativa del illustrerar de teoretiska momenten och underlättar inlärningen av dessa.

Information från kursledaren

Hej KE0068-studenter

Ett preliminärt schema finns här.
All teoriundervisning blir på campus hoppas vi! Om smittspridning tar fart igen så måste vi kanske tänka om, men vi hoppas på campus-undervisning.

Schemats första version lades ut 2022-11-04 och revisioner av schemat kommer att listas här nedan.
- All teoriundervisning blir IRL (men förra årets videoklipp kommer att finnas tillgängliga)
- Onsdag 8 mars kommer det att bli ett obligatoriskt studiebesök (eller gästföreläsning)
- alla laborationer och vissa labbförberedande föreläsningar är obligatoriska

Schemauppdateringar
- Lokaler tillagda 2022-12-01
- Ändrad dag för tentaåterlämning i april
- Korrigerat tid och lokal för deltenta 2.

/Anders

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

KE0068-30088 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0068

Läsåret 2023/2024

Organisk kemi med energitillämpningar (KE0068-30304)

2024-01-15 - 2024-03-15

Läsåret 2021/2022

Organisk kemi med energitillämpningar (KE0068-30176)

2022-01-17 - 2022-03-20

Läsåret 2020/2021

Organisk kemi med energitillämpningar (KE0068-30255)

2021-01-18 - 2021-03-21

Läsåret 2019/2020

Organisk kemi med energitillämpningar (KE0068-30058)

2020-01-20 - 2020-03-22

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterierna finns som ett pdf-dokument

/Anders

Litteraturlista

1: Organic Chemistry A Short / Brief Course. 13th Ed.
**Författare: **David J Hart, Christopher M Hadad, Leslie E Craine & Harold Hart
**ISBN: **978-1-111-42556-2 (US-upplagan)
**Kommentar: **Boken har slutat att tryckas men finns tillgänglig som begagnad på campus eftersom den använts i många år. Jag har också noterat att studenter använt boken i PDF-format. Boken kan finnas som 13e internationella upplagan (978-1-111-42624-8) hos olika bokhandlare och på nätet. Boken bör kosta cirka 700:-.
Gamla upplagor (12, 11 & 10) av textboken går också ganska bra.
. Väldigt många andra organkemiböcker går också bra att använda, Sterner, Mahaffy, Blackman, Solomon, McMurry m.fl.

2: Organisk kemi. Labbkompendium
**Författare: **Anders Sandström samt några fler
**Kommentar: **Detta LABB-kompendium är obligatoriskt eftersom det innehåller anvisningar för laborationerna. Detta labb-kompendium kommer att tillhandahållas som PDF-fil i början av kursen.

3: Organisk kemi. Kurskompendium
**Författare: **Anders Sandström samt några fler
**Kommentar: **Detta kurskompendium är bra att ha eftersom det bl.a. innehåller en teorisammanfattning och övningsuppgifter. Kompendiet finns fr.o.m. strax före kursstart på i Canvas-rummet för KE0068

4: Organisk kemi. Övningsuppgiftskompendium
**Författare: **Anders Sandström samt några fler
**Kommentar: **Detta kompendium med övningsuppgifter är bra att ha eftersom det bl.a. innehåller en teorisammanfattning och övningsuppgifter. Kompendiet finns fr.o.m. strax före kursstart på i Canvas-rummet för KE0068

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Kemi
Kurskod: KE0068 Anmälningskod: SLU-30088 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 35%