Ny sökning
KE0072

Växters kemi och biokemi

Kursen ger grundläggande kunskaper i kemi och biokemi med växten i fokus. Genom en blandning av praktiska och teoretiska moment så kommer du att få en inblick i hur växter överlever i en föränderlig miljö. Kursen består av föreläsningar, seminarier och laborationer.


Kursen innehåller följande avsnitt:  • biomolekylers struktur och nomenklatur  • växtcellens energiförsörjning  • cellandning  • växtcellens syntes av lipider, stärkelse och kolhydrater  • den primära kvävemetabolismen  • sekundära metaboliter  • växters färg, lukt och smak  • växters kemiska kommunikation  • introduktion till metoder för separation och identifiering av organiska molekyler  • introduktion till metoder för studier av biomolekyler
Schemalagda laborationer, genomgångar och seminarier är obligatoriska moment.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för KE0072

Läsåret 2023/2024

Växters kemi och biokemi (KE0072-30229)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Växters kemi och biokemi (KE0072-30289)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Växters kemi och biokemi (KE0072-30147)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Plant Physiology and Development
**Författare: **Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger, Ian M. Møller
**ISBN: **9781605357454
**Kommentar: **Den här boken är rekommenderad läsning (även äldre versioner av samma bok går utmärkt). Ni kommer även att få utdelat annat material under kursens gång.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Kemi Biologi
Kurskod: KE0072 Anmälningskod: SLU-30007 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%