Ny sökning
KE0075

Skogsekosystemets och biomassans kemi II

Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och övningar. Kursens behandlar en fördjupad kunskap om kemisk bindning och jämviktslära. Obligatoriska laborationer och övningar tar upp löslighets-, komplexbildnings-, syra/bas- och redoxjämvikter. En andra del omfattar organisk kemi med fokus på tillämpningar inom vedkemi, samt biokemisk teori med inriktning mot överföring av genetisk information i en cell. Även denna del har obligatoriska praktiska laborationer. Ett avslutande mindre avsnitt tar upp markvetenskapliga processer som mikrobiell metabolism med stark och direkt koppling till de kemiska grunderna.


Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-04-18 och 2024-05-09

Andra kursvärderingar för KE0075

Läsåret 2022/2023

Skogsekosystemets och biomassans kemi II (KE0075-40056)

2023-03-22 - 2023-04-27

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  • Labhänvisningar
  • Läshänvisningar
  • Stenciler och powerpoints (pdf)
  • Chemistry for Today: General, Organic, and Biochemistry (with GOB Chemistry Now (TM) and InfoTrac) January 12, 2004 by Spencer L. Seager
  • Pulp and Paper Chemistry and Technology: Wood Chemistry and Wood Biotechnology; Eds Monica Ek, Göran Gellerstedt, Gunnar Henriksson

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Kemi
Kurskod: KE0075 Anmälningskod: SLU-40134 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%