Ny sökning
LB0093

Fårproduktion och landskapsvård

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer som är anpassade till distansundervisning och tre heldagsträffar på Alnarp. Det är föreläsningar, seminarium, inlämningsuppgifter och projektarbete samt samverkan med branschen genom företagskontakter och studiebesök. Kursen ges på halvfart och genomförs efter en fast plan där moment för moment gås igenom, behandlas och rapporteras in till kursledningen. Ett större projekt ingår. Kommunikation sker huvudsakligen via Internet.


I kursen behandlas:  • Fårens näringsfysiologi och foderstatsberäkning (näringsbehov, foder, foderstater),  • fårens inhysning (stallbyggnader, stallinredning, utfodringssystem och stängsel),  • djurhälsa hos får (sjukdomar, diagnostik och förebyggande åtgärder),  • fårens skötsel (foderstyrning, betesplanering, avelsplanering och produktionsstyrning),  • fårproduktionens ekonomi (besättningsekonomi, förädling, marknad, marknadsföring, EU-bidrag) samt  • landskapsvård med får (fårens roll i landskapsvården, främjande av biologisk mångfald och miljöpåverkan).
Kursen är uppdelad i tre delar som examineras var för sig.  1. Fårens biologi och produktion 3 hp,  2. Fördjupningsuppgift 2 hp och  3. Projektarbete 2,5 hp.
I projektarbetet ska studenten i ett helhetsperspektiv planera produktionen på en fårgård inklusive relationen med marknaden. Kursen har tre träffar varav det är obligatorisk närvaro vid minst två av träffarna.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0093

Läsåret 2023/2024

Fårproduktion och landskapsvård (LB0093-20107)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Fårproduktion och landskapsvård (LB0093-20139)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Fårproduktion och landskapsvård (LB0093-20163)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Fårproduktion och landskapsvård (LB0093-20092)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Fårproduktion och landskapsvård (LB0093-20148)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Fårproduktion och landskapsvård (LB0093-20038)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Fårproduktion och landskapsvård (LB0093-20098)

2017-10-30 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista för ”Fårproduktion och landskapsvård” LB0093

Kurslitteratur: Sjödin, E. Eggertsen, J., Hammarberg K.-E., Danell, Ö., Näsholm, A., Barck, S., Green, D. Waller, A., Hansson, I. & Persson, S. 2008. Får. Natur och kultur. Stockholm.

ISBN: 9789127117860

Litteratur i form av kompendier, rapporter och artiklar tillkommer via kurssidan Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: LB0093 Anmälningskod: SLU-20035 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%