Ny sökning
LB0100

Praktik - Lantbrukets husdjur 2

Kursens syfte är att ge en djupare förståelse för det praktiska handhavandet av lantbrukets djur. Genom praktisk färdighetsträning och analys ger kursen insikt i djurskötarens arbetsvillkor och hur skötselrutiner påverkar djurens produktion och välbefinnande samt produktionens ekonomi.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0100

Läsåret 2022/2023

Praktik - Lantbrukets husdjur 2 (LB0100-50051)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2021/2022

Praktik - Lantbrukets husdjur 2 (LB0100-50005)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2020/2021

Praktik - Lantbrukets husdjur 2 (LB0100-50045)

2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2019/2020

Praktik - Lantbrukets husdjur 2 (LB0100-50077)

2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2018/2019

Praktik - Lantbrukets husdjur 2 (LB0100-50025)

2019-06-10 - 2019-09-01

Läsåret 2018/2019

Praktik - Lantbrukets husdjur 2 (LB0100-30190)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Praktik - Lantbrukets husdjur 2 (LB0100-10224)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Samhällsutveckling - landsbygd Växtodlingsprogrammet Agronomprogrammet - ekonomi Etologi och djurskydd (kandidat) Djur och hållbarhet (kandidat) Agronomprogrammet - husdjur Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (GXX)
Ämne: Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: LB0100 Anmälningskod: SLU-50010 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens utfodring och vård Studietakt: 40%