Ny sökning
LB0108

Grunderna i agroekologi

För översikt, se kurssida på engelska.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0108

Läsåret 2023/2024

Grunderna i agroekologi (LB0108-10045)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Grunderna i agroekologi (LB0108-10116)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Grunderna i agroekologi (LB0108-10122)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Grunderna i agroekologi (LB0108-10163)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Grunderna i agroekologi (LB0108-10010)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agroecology - Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Lantbruksvetenskap Lantbruksvetenskap Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LB0108 Anmälningskod: SLU-10027 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%