Ny sökning
LB0119

Avancerad praktik

Under ungefär 80 % av kurstiden deltar studenten i det dagliga arbetet vid praktikplatsen. Den studerande tilldelas en akademisk handledare samt en handledare vid praktikplatsen som en resurs för frågor och diskussion. Efter praktikperioden sammanfattar studenten sina erfarenheter och redovisar dessa såväl skriftligt som muntligt. Den skriftliga rapporten ska innehålla en presentation av praktikplatsen, en beskrivning av arbetsuppgifterna samt studentens egen redogörelse för hur hen har uppfyllt kursens lärandemål.


Studenten ordnar själv sin praktikplats utifrån önskemål och möjligheter. Förberedelse för praktikperiod görs av studenten genom att etablera kontakt med en möjlig praktikplats i Sverige eller utomlands. Kursledare måste godkänna praktikplats och praktikplan. Studenten specificerar i samråd med kursledare och representant för praktikplatsen de specifika arbetsuppgifter som praktiken medför.


Den praktiska handledningen på praktikplatsen utformas individuellt mellan handledare och student.


Närvaro på praktikplatsen samt deltagande i slutseminarium (studenternas muntliga redovisning av erfarenheter från praktikperioden) är obligatoriska.


Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-08-25 och 2024-09-15

Andra kursvärderingar för LB0119

Läsåret 2023/2024

Avancerad praktik (LB0119-40021)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Avancerad praktik (LB0119-30074)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Avancerad praktik (LB0119-20033)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2023/2024

Avancerad praktik (LB0119-10106)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Avancerad praktik (LB0119-50020)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2022/2023

Avancerad praktik (LB0119-40071)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Avancerad praktik (LB0119-30113)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Avancerad praktik (LB0119-20073)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Avancerad praktik (LB0119-10120)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Avancerad praktik (LB0119-50059)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Avancerad praktik (LB0119-40047)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Avancerad praktik (LB0119-30119)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Avancerad praktik (LB0119-20054)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Avancerad praktik (LB0119-10124)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agroecology - Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Lantbruksvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0119 Anmälningskod: SLU-50015 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%